01
Eyl

Yurdumuzda konaklayan öğrencilerimizin günden ve gündemden uzak kalmamaları için yerel,bölgesel ve ulusal gazetelerlenden yüzlercesi ücretsiz olarak günlük dağıtılmaya başlanmıştır.