MÜRACAT FORMU 

 

                                                                                                              Tarih:     /       /202_    

                                                                                                                         

KİMLİK BİLGİLERİ                         :

 

T.C. KİMLİK NO                                :

ADI SOYADI                                      :

BABA - ANNE ADI                           :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ              :

 

EĞİTİM BİLGİLERİ                          :

OKULU                                                           :

FAKÜLTESİ                                        :

BÖLÜMÜ                                            :

OKUL NUMARASI                            :

 

AİLE VE İLETİŞİM BİLGİLERİ     :

BABA - ANNE MESLEĞİ                 :

EV ADRESİ                                         :

                                                              

 

BABA CEP NUMARASI                   :

ANNE CEP NUMARASI                   :

ÖĞRENCİ CEP NUMARASI                        :

E-POSTA                                              :

 

KİŞİSEL BİLGİLER                          :

İLGİ ALANARI                                  :

ÖZEL DURUMLAR                           : HORLAMA [ ]        UYURGEZERLİK [ ]           DİĞER:

KAN GRUBUNUZ                             : ( ) Rh (  )

GEREKTİĞİNDE KAN VERMEK İSTERMİSİNİZ                      :

KRONİK BİR RAHATSIZLIĞINIZ VARMI?                    :

SÜREKLİ KULLANDIĞINIZ BİR İLAÇ VAR MI?                     :

 

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum. Bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda 7 (yedi) gün içinde yurt müdürlüğünü yazılı olarak bildireceğimi kabul ve taahhüt ederim.

            ÖĞRENCİNİN                                 VELİ/KEFİL                                               YURT MÜDÜRÜ

                ADI-SOYADI                                  ADI-SOYADI                                     ADI-SOYADI               

                    İMZA                                                   İMZA                                            KAŞE- İMZA

 

 

T.C.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

ÖZEL GÜMÜŞYURT YÜKSEKÖĞRETİM KIZ –ERKEK ÖĞRENCİ YURTLARI SÖZLEŞMESİ

1)    YURT YÖNETİMİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

1.a) Yurdumuzda 3-4 kişilik odalar bulunmaktadır. Her odada banyo, tuvalet, kişisel dolap, çalışma masası ve yatak vardır. Odalarda baza sistemi mevcuttur. Kayıt esnasında öğrenciye yurtta bulunan oda ve yataklara ilişkin uygunluk durumu bildirilmiştir. Öğrenci, yurdu gezip 3-4 kişilik odalardan hangisinde kalmak istediğini ve bu odadaki yatağın uygunluk durumunu bilerek ve isteyerek tamamen kendi iradesiyle seçmiştir. Odada kalan öğrencilerin birbirleri arasında oluşan uyumsuzluk, geçimsizlik vb. gibi durumların varlığı halinde yurt yönetimi işbu sözleşmenin 2.A maddesi hükümlerini uygulamakla mükelleftir.

 

1.b) Yurtta yemekler; haftanın her günü sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olarak verilmektedir. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin saatleri yurt yönetimince belirlenmektedir. Kahvaltı ve akşam yemeği saatlerini kaçıran öğrenci bu hakkını kaybeder. Yemekhane dışına yiyecek ve içecek çıkarmak yasaktır. Yemeklerimizin numuneleri 72 saat saklanmaktadır.

1.c) Yurdumuzda yurt ve oda temizliği yapılmaktadır. Yastık ve yorgan nevresimleri görevlilerimiz tarafından 15 (on beş) günde bir temizlenip değiştirilmektedir.

1.d) Yurdumuzda 24 saat kesintisiz (FİBER) internet hizmeti sunulmaktadır.

1.e) Öğrencilerimize saat 10.00'dan 01.00’e kadar hizmet veren kafeteryamız bulunmaktadır. Öğrencilerin bu sebeple yurda dışarıdan yiyecek veya içecek getirmesi kesinlikle yasaktır.

1.f) Çamaşır yıkama işlemi çamaşırhane görevlisi tarafından yapılır. Çamaşırhanede deterjan ücreti alınmaktadır. Ücret her sene yurt yönetimi tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim yılı başında tüm öğrencilere duyurulur.

1.g) Yurdumuzda tüm öğrencilerimizin 24 saat yararlanabileceği çalışma odası bulunmaktadır.

1.h) Yurdumuzda bulunan kitaplıklarda roman, hikâye ve şiir kitapları bulunmaktadır.

 

1.i) Yurdumuzda tüm öğrencilerimizin yararlanabileceği mescit bulunmaktadır.

1.j) Öğrencilerimiz yurdumuzun abone olduğu günlük gazetelerden ücretsiz faydalanabilirler.

 

1.k) Yurdumuz bünyesinde oyun salonu (playstation, bilardo, masa tenisi, langırt, air hockey), futbol, voleybol ve basketbol sahaları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz cuz’i ücretler karşılığında bu tesislerimizden de faydalanabilmektedirler.

 

Yukarıda sayılan hizmetlerin sunulması esnasında meydana gelebilecek istenmeyen aksaklık, arıza, gecikme vb. durumlardan dolayı sözleşme öğrenci ve/veya veli ve/veya kefil tarafından tek taraflı olarak feshedilemez.

 

2)      ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR:

2.a) Öğrenciler, talepleri doğrultusunda veya yurt müdürlüğü tarafından yerleştirildikleri odada kalmak zorundadır. Öğrenciler, herhangi bir sebeple yönetimin bilgisi dışında, başka bir odada kalamazlar. Bu kurala riayet etmeyen öğrenciye disiplin cezası uygulanır.

Çeşitli sebeplerle oda değiştirmek isteyen öğrenciler, bu taleplerini yurt yönetimine bildirip, onay aldıktan sonra değişiklikleri gerçekleştirebilir. Öğrencilerin kendi isteği doğrultusunda veya yurt yönetiminin re’sen öngörebileceği zaruri bir durumun varlığı halinde yapılacak değişiklikteki ücret de buna göre belirlenir.

2.b) Öğrenciler, kişisel eşyalarının, parasının çalınması veya kaybolması hallerinden yurt yönetimini sorumlu tutamazlar. Oda içi eşya güvenliğinden bizzat öğrenciler sorumludur. Öğrenciler odada bulunmadıkları zamanlarda kapılarını kilitli tutmalıdırlar.

2.c) Öğrencilerin güvenliğini, kayıt işlemlerinin esaslılığı, yemek hizmetlerinin düzenliliği, öğrencinin yurda geç gelmesi veya yurttan izinsiz ayrılması durumunda veli/kefilin haberdar edilmesi maksatlarıyla; kayıt esnasında her öğrencimizin yüz taramasının alınması gerekmektedir. Yüz taramasının alınmasına öğrenci/veli/kefilin müsaade etmemesi halinde öğrencinin kaydı gerçekleştirilmez. Yurt yönetimi, adli mercilerin talebi haricinde bu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2.d) Yurda giriş çıkışlar yüz taraması okutularak yapılır. Yurttan çıkış saat 07.00’de başlayıp öğrencilerin en

 geç de saat 23.30’da yurda tekrar giriş yapmaları gerekmektedir. Bu saatlere uyulmaması halinde sistem tarafından öğrenci veli/kefiline otomatik olarak bilgilendirme mesajı gönderilmektedir. Belirli tarihler arasında yurtta kalmayacak olan öğrenciler, yurt müdürlüğüne kalacakları yeri ve süresini yazılı olarak bildirmek

şartıyla evci olarak çıkabilirler.

 

2.e) Odalarda elektrikli alet bulundurulamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde bulunan eşyaya yurt yönetimi tarafından sene sonuna kadar el konulur ve bu eşyalar yurt deposuna kaldırılır. Öğrenci kendine ait olan bu elektrikli araç ve gereçleri ilgili dönemin sonundan itibaren yedi (7) gün içinde depodan teslim almakla yükümlüdür. Depodan dönem sonunda teslim alınmayan elektrikli araç ve gereçler çöp olarak değerlendirilir. Yurt Müdürlüğü depoya kaldırılan ve ilgili dönem sonunda alınmamış elektrikli araç ve gereçlerden sorumlu değildir.

2.f) Pencere önlerine herhangi bir malzeme konulması yurtta bulunan tüm öğrenci ve personellerin can ve mal güvenliğini tehdit ettiğinden bahisle kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde öğrenciye uyarı cezası verilmektedir.

2.g) Öğrenci, yurda ait olan bilgisayarlar veya şahsına ait bilgisayar/tablet/telefonlar ile yurdun internet hattını kullanırken Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kanunları’na ve toplumda kabul görmüş genel etik kurallarına uymakla yükümlüdür. Yasal olmayan kullanımdan ve yaptığı gayri kanuni işlemlerden doğan cezai sorumluluk ve zarar, öğrencinin şahsına aittir. Yasa gereği kullanıcı log.ları tutulmaktadır. Öğrenciler yurdun bilişim kaynaklarına zarar verici/kaynakların güvenliğini tehdit edici biçimde ve diğer kullanıcıların kaynak kullanım hakkını engelleyici faaliyetlerde bulunamazlar. Bu kapsamda, yurt odalarında ve tesis içinde herhangi bir yerde ağ arabirimlerine genel amaçlı bilgisayar dışında hiçbir donanım (Switch, access point, modem, router, IP telefon, kablosuz erişim cihazları vb.) bağlayamazlar. Kullanıcılar, ağ hizmetlerinin verilmesini sağlayan donanıma (Access point, duvar prizleri, kablolar, vb.) hiç bir şekilde müdahale edemezler, yerini değiştiremezler.

2.h) Ziyaret saatleri 18.00’e kadardır. Ziyaretçilerin, kimlik kartı göstererek danışmaya kayıt yaptırmaları zorunludur. Misafirlerin yurt odalarına çıkması kesinlikle yasaktır. Öğrenci odalarında ziyaretçi bulunamaz.

 

3)      YURT ÜCRETLERİ:

3.a) Depozito Ücreti:

Öğrenci, 500 TL olarak belirlenen depozitoyu ödemek zorundadır. Depozito, yıl sonunda yurt ile ilişiği kesilen öğrencinin kendisine tahsis edilen eşyalara veya yurda ait demirbaşlara herhangi bir zarar vermemesi durumunda eksiksiz olarak iade edilir. Öğrencinin, kendisine tahsis edilmiş eşyalara veya yurda ait demirbaşlara zarar vermesi durumunda yurt yönetimi onarım veya yenileme bedelini depozito bedelinden düşer. Ancak onarım veya yenileme bedelinin depozito ücretini geçmesi durumunda arta kalan bedeli öğrenci ve/veya veli ve/veya kefil ödemekle yükümlüdür.

3.b) Yurt Ücreti:

Her eğitim-öğretim yılına ait yurt ücreti yurt yönetimi tarafından belirlenir.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı konaklama, sabah kahvaltısı + akşam yemeği, temizlik, internet, sıcak su dâhil;

 

·           3 kişilik odalardan her yatak için aylık:

 1350 TL konaklama +  yemek ücreti olmak üzere 10 ay toplamı:  13.500 TL,

 

·           4 kişilik odalardan her yatak için aylık:

        1200 TL konaklama +  yemek ücreti olmak üzere 10 ay toplamı:  12000 TL,

 

                   BEDEL ALINACAKTIR.

 

3.c) Yurt Ücretlerinin Ödenmesi:

İşbu sözleşme taraflarca imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve 10 ay süreyle yürürlükte kalır. Sözleşmede imzası bulunan öğrenci ve/veya velisi ve/veya kefili sözleşme maddelerini kabul ettiğini ve sözleşmeden kaynaklanan veya kaynaklanacak tüm yükümlülüklerden müştereken ve müteselsilen borçlu sıfatıyla sorumlu olacaklarını peşinen gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder.

3)      ÖĞRENCİNİN YURT İLE İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ

4.a) Yurdumuza kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık ücretin %10’u, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma ücretinin %30’u alınır. Bu öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde bu fıkraya göre hesaplanacak ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve sözleşme feshedilir.

 

4.b)    İki aylık yurt ücretini ödemeyen öğrencinin yurt ile ilişiği kesilir.

 

5) DİSİPLİN CEZALARI

Disiplin cezaları; ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ’nin “ Öğrenci Disiplin İşleri” başlığını taşıyan 31,32,33,34,35,36 ve 37. maddelerine göre uygulanır.

6)      DİĞER HÜKÜMLER

6.A) Sağlık Hizmetleri

Yurdumuzda konaklayan öğrencilerimizin sağlık problemi yaşamaları durumunda hemen 112 ACİL AMBULANS SERVİSİ ile hastaneye gönderilir. Acil durumlarda öğrenciye yardım edilir. Daimi hastalığı veya özel durumu olan öğrenci bu durumunu yurt idaresine bildirmekle yükümlüdür.

6.B) Oda Güvenliği

Yurtta kalan öğrencilerin odalarında veya eşyaları; güvenlik, temizlik ile yurt ilke ve kural­larına uyup, uyulmadığının belirlenmesi amacıyla veya gerekli görüldüğü her durumda yurt idaresi tarafından kontrol edilir.

Yurt güvenliklerine, yurt yönetimi tarafından gerekli görülmesi halinde öğrencileri uyarma yetkisi verilmiştir.

6.C) Yurdumuza kabulü kesinleşmiş öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayıp evraklarını yurt müdürlüğüne teslim ettikleri tarih itibariyle kesin kaydı yapılmış olur.

6.D) İŞBU SÖZLEŞME 5 (BEŞ) SAYFADAN İBARET OLUP; TARAFLAR SÖZLEŞMENİN HER BİR SAYFASINI TEK TEK OKUYUP 6502 SAYILI TKHK.’NUN 5. MADDESİNDE BELİRTİLDİĞİ ÜZERE YURT YÖNETİMİYLE MÜZAKERE ETTİKTEN SONRA VE KENDİ ALEYHLERİNDE HERHANGİ BİR “HAKSIZ ŞART”IN BULUNMADIĞINI KABUL VE TAAHHÜT EDEREK İMZALAMIŞLARDIR.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)     Özel Gümüşyurt Yükseköğretim Öğrenci Yurdu Sözleşmesi

2)      Öğrenci Kimlik Belgesi Fotokopisi

3)      1 Adet Nüfus Cüzdanı Örneği

4)      1 Adet ikametgâh Belgesi

5)      Adli sicil kaydı, Adli Sicil Dosya Arşiv Kaydı

6)      2 Adet Vesikalık Fotoğraf

7)    Devlet Hastanesi, Sağlık Ocağı veya Aile Hekimliğinden Alınacak Sağlık Raporu

8) COVİD 19 AŞI KARTI  (COVİD 19 AŞI KARTLARI HES HAYAT EVE SIĞAR APLİKASYONU ÜZERİNDEN OLUŞTURULABİLMEKTEDİR.)

COVID 19  AŞISINI YAPTIRMAYAN ÖĞRENCİLERİN YURDUMUZA KABULU YAPILAMAYACAKTIR. EVRAKLARINI EKSİKSİZ OLARAK GETİREN ÖĞRENCİLERİN YURDUMUZDA KONAKLAMA İŞLEMLERİ BAŞLATILACAKTIR. EVRAKLARIN EKSİK OLMASI DURUMUNDA EVRAKLAR TAMAMLANA KADAR KONAKLAMAYA İZNİ VERİLEMEYECEKTİR.

 

 

 

         Öğrencinin                                                                                                       Veli/Kefil

        Adı - Soyadı                                                                                                    Adı - Soyadı

            İmzası                                                                                                           İmzası

                                                                                                                            

 

 

                                                            Yurt Yöneticisinin

                                                                Adı – Soyadı

                                                                  İmzası