style2
KALACAK YER SORUNUNUZA ÇARE ARAMAYIN, BİZİ ARAYIN
0850 840 51 49

GÜMÜŞYURT

Yönerge

YÖNERGE


1. AMAÇ

1.1.1. Bu yönergenin amacı, GÜMÜŞYURT Özel Öğrenci Yurdunda kalacak olan Konaklayanlarda aranan şartları, Yurt işletme esaslarını, Konaklayan disiplin işlemleri ile Yurt denetimine ait usul ve esasları saptamaktır.

2. KAPSAM

2.1.1. GÜMÜŞYURT Özel Öğrenci Yurdu Müdürlüğü personelini, Yurt binalarında yaşayan tüm Konaklayanları kapsar.

3. REFERANSLAR

3.1.1. Konaklayan Yurt Merkezi Çıkış Prosedürü

3.1.2. ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

3.1.3. GÜMÜŞYURT Konaklayan Yurt Yönetmeliği

3.1.4. GÜMÜŞYURT ile Yurtta konaklayacak olan öğrenci. Arasında imzalanan sözleşmesi

4. TANIMLAR

4.1.1 Yurt Komisyonu: Genel müdür, Yurt Müdürü, Yurt Sorumlularından oluşur.

4.1.2 Akademik Takvim: Öğretim yılını kapsayan takvim.

4.1.3.Muhasebe: GÜMÜŞYURT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. Muhasebe, idari personele mali mevzuat, finansal, vergisel ve muhasebesel bilgileri sağlar. Muhasebe ve finans uygulamalarını VUK, TTK, Yüksek Öğretim Mevzuatı, ÖZEL GÜMÜŞYURT YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ  Yurtları kararları doğrultusunda gerçekleştirir.

4.1.4. HÜRSOFT: Konaklayanların tüm bilgilerinin bulunduğu yazılım programının ismi.

4.1.5. Ziyaretçiler / Misafir: Oda sakini haricindeki tüm bireyleri ifade eder.

4.1.6. Yurdun Sorumlusu: Konaklanan yurt, belirlenmiş standartlar çerçevesinde, Yurtta kalmaya hak kazanmış Konaklayanlara, rahat ve huzurlu bir ortamda barınma imkânı sunarken, hizmet kalitesini artırmaya yönelik faaliyetlerin, ÖZEL GÜMÜŞYURT YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ yurtlarında Konaklayan Yurt Yönergesi esaslarına göre işleyiş, takip ve kontrol süreçlerini yürüten personele yardımcı olarak Gümüşyurt San Tic. Ltd. Şti yönetim kurulunun gerekli gördüğü ve uygun kriterleri sağlayan konaklayanlar arasında kat sorumlusu olarak yardımcı personel görevlendirebilir.

5. SORUMLULUKLAR

5.1.1. Bu yönergenin hazırlanmasından Yurt Komisyonu sorumludur.

5.1.2. Bu Yönergenin uygulanmasından ve geliştirilmesinden Yurt Komisyonu sorumludur

5.1.3. Yöntemin uygulanması ve koordinasyonundan Yurt Müdürlüğü sorumludur.

6. YÖNTEM

6.1. YURDA KABUL VE YURT YÖNETİMİ

6.1.1. ÖZEL GÜMÜŞYURT YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ Yurtlarında Gümüşyurt San Tic. Ltd. Şti  Yönetim Kurulu Başkanlığında toplanan Yurt Komisyonu'nun aldığı kararlar doğrultusunda Yurt Müdürü tarafından yönetilir.

6.1.2. Her yıl Yurtta Konaklayan kabul ve yerleştirme işlemi, o öğretim yılındaki mevcut Yurt kapasitesi ve tespit edilen ilkelere uygun olarak yapılır.

6.1.3. ÖZEL GÜMÜŞYURT YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ Yurt binaları, her eğitim-öğretim yılı başında, o yıl ki ihtiyaca göre kız ve erkek yurdu olarak belirlenir.

6.1.4. Yurt giriş ve çıkış tarihleri her yıl akademik takvime göre Yurt Komisyonu tarafından belirlenir. Yurt başvuruları kabul edilmiş olan Konaklayanlar, kabul edildiklerine dair gönderilmiş olan e-postanın, gönderim tarihini takip eden ilk 3 iş günü içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmelidirler. Bu süre içinde mali yükümlülüğünü yerine getirmeyen Konaklayanlar haklarından feragat etmiş sayılırlar ve Konaklayanların Yurt hakları yedek listedeki diğer Konaklayanlara Yurt Müdürlüğü tarafından devredilir.

. 6.1.5. Yurt kurallarına uymadıklarından dolayı uyarı ve/veya kınama cezası alan Konaklayanlar Yurttan çıkarılabilirler ve/veya sonraki yıllarda Yurt Komisyonu kararı ile Yurda yerleştirilmeyebilirler. Konaklayanların kural ihlalleri nedeni ile almış oldukları yazılı/sözlü uyarı ve kınama cezaları Gümüşyurt Özel Öğrenci Yurdu’daki kayıt süreleri boyunca muhafaza edilir

6.1.6. Bağlı olduğu üniversiteden herhangi bir sebepten dolayı uzaklaştırma cezası almış Konaklayanların Yurtla ilişiği kesilebilir ve/veya sözleşmesi tek taraflı olmak üzere fesih edilebilir.

6.1.7. Konaklayanların disiplin suçu nedeniyle bağlı olduğu üniversite ile ilişiği kesilmiş ise Yurt ile de ilişiği kesilir ve/veya sözleşmesi tek taraflı olmak üzere fesih edilebilir.

6.2. YURDUN OLAĞANÜSTÜ KAPATILMASI

6.2.1. Yurtta kalan konaklayanların huzur ve güvenliğini sarsıcı ya da yok edici olayların çıkması

6.2.2. Yurdun bir bölümünün dahi olsa, yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı amaçlarla ya da Yurt yönetiminin izni olmayan faaliyetler için kullanılması

6.2.3. Yurdun düzeninin bozulması, yönetimin çalışma ya da öğrencilerin güven içinde barınma olanaklarının kalkması

6.2.4.Yetkili mercilerin emirlerini dinlemeyerek, bir kısım öğrenciler tarafından da olsa Yurdun işgal edilmesi ya da salgın hastalık vb. hallerinde Yurt süreli ya da süresiz olarak kapatılır ve ödemeler devam eder. Kapatma kararını vermeye ÖZEL GÜMÜŞYURT YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ Yurtları İcra Kurulu yetkilidir.

6.3. YURT ÜCRETİ

6.3.1. Yurtta ücret karşılığında kalınır. Her eğitim-öğretim yılına ait Yurt ücreti, bir önceki yıl içinde ÖZEL GÜMÜŞYURT YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ Yurtları Gümüşyurt San.Tic.Ltd.Şti tarafından yıllık ücret olarak belirlenir.

6.3.2. Yurt ücreti yıllık bedel olarak peşin alınır. Taksitli ödeme yapmak isteyen konaklayanların başvurularından Vade yapılması uygun görülenlerden toplam tutarı yıllık bedel kadar olmak üzere eşit miktarlarda taksit sayısı kadar senet alınır ve en çok 10 ay olmak üzere eşit miktarlarda taksit yapılır. Her aya ait taksit ödendiğinde konaklayan o aya ait senedini bağlı bulunduğu yurdun ön muhasebe bürosuna gelerek teslim alır. Ayrıca peşin olarak yurt yönetiminin belirlediği depozito ücreti alınır. Sözleşme sonunda konaklayan tarafından yaratılmış hasar var ise ve ödemesi yapılmamış ise bu tutar depozito ücretinden tahsil edilir. Herhangi bir hasar oluşmamış ise sözleşmenin sona erme tarihinde konaklayan bulunduğu yurt ön muhasebe bürosuna gelerek depozito ücretini geri alır.

6.3.3. Veli veya Konaklayan tarafından, Konaklanan’a ait yıllık Konaklama ve Hizmet Bedelinin aylık taksitleri peşin olarak

Gümüşyurt San.Tic.Ltd Şti

Garanti Bankası,
Trabzon Park Şubesi TL hesabı
Şube kodu:1249
IBAN : TR12 0006 2001 2490 0006 2998 42

 

Gümüşyurt San.Tic.Ltd Şti

Ziraat Bankası,

Gümüşhane Şubesi

IBAN : TR 15 0001 0002 4656 5659 4550 02

 

Gümüşyurt San.Tic.Ltd Şti

Kuveyt Türk Katılım Bankası

IBAN : TR 70 0020 5000 0066 6482 3000 03

 numaralı hesablara Konaklama ve Hizmet Bedeli olarak konaklayanın adı ile yatırılacaktır.Özel Gümüşyurt Yükseköğretim  Öğrenci Yurtları gerek gördüğünde banka ve banka hesap numaralarında değişiklik yapabilecektir. 

6.3.4. Özel Gümüşyurt Yükseköğretim  Öğrenci Yurtları, Gümüşyurt San. Tic.Ltd. Şti Veli veya Konaklayan’a yazılı olarak bildirimde bulunarak ödeme yerinde değişiklik yapabilir.

6.3.5. Herhangi bir ayın Konaklamasına ait ödeme makbuzu daha önceki aylara ait Konaklama ve Hizmet bedelinin taksitlerinin ödendiğine delalet etmez. Veli ve Konaklayan, tüm Konaklama ve Hizmet taksitlerinin ödemelerini makbuz ile kanıtlamak zorundadır. Bankamatiklerden yapılan ödemelerde konaklayanın ismi gözükmediği için ayrıca faksla kanıtlanmalıdır.. Taksitin hesaba işlenebilmesi için aynı gün bankamatik makbuzunun konaklayanın isim ve soy ismi yazılarak bağlı bulunan yurdun muhasebe birimine fakslanması ya da bankamatik makbuzunu muhasebeye getirmesiyle ile tutar hesaba işlenir.

6.3.6. Yurt ücreti  konaklamak ve yemek içindir.

6.3.7. Yurt ücretinin aylık taksitleri için son ödeme tarihi her ayın 20(yirmi)’sidir. O aya ait taksit o ayın 30’una kadar ödenmemiş ise konaklayanın turnike geçişi kapatılır ve hizmet bedelinin zamanında ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde yasal takibe geçilmiş olsun veya olmasın, TL bazında aylık %5 geçikme faizi üzerinden günlük faiz uygulanır.

6.3.8. Konaklayanlar odalarını eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldıklarını belirten Oda Giriş Formunu Yurt Müdürlüğü yetkilisi ile karşılıklı olarak imzalarlar. Konaklayanlar, oda ve demirbaşlarındaki eksik ve hasarı, oda tesliminin yapıldığı gün iletmekle yükümlüdürler. Aksi takdirde tüm eksik ve hasardan Konaklayan sorumludur.

6.3.9. Odalarda meydana gelebilecek olan hasarlara, Konaklayanın kullanım hatasından kaynaklanan onarım ve tamirat masraflarına, Konaklayanın almış olduğu ekstra hizmet veya misafir konaklama ücretlerinden biri veya birkaçının ödememesine karşın yönetimin belirlediği depozito ücreti velisi tarafından ödenir. Konaklayan odayı hasarsız bir şekilde teslim ederse ücret kendisine iade edilir. Ancak odada herhangi bir hasar tespit edilirse bu ücretten tahsil edilir.

6.3.10 Bir önceki dönemden Yurda borcu olan Konaklayanlara kesinlikle Yurtta oda tahsisi yapılmaz.

6.3.11. Her sözleşme yılına ait konaklama ve hizmet bedelini ücretlerini, son ödeme tarihine kadar ödemeyen Konaklayanların öğrenci Yurdu ile ilişiği kesilir.

6.3.12. Yurtta çıkarılma cezası alan Konaklayanın sözleşmesi tek taraflı fesih olacağı için tüm ödemeleri peşin olarak tahsil edilir.

6.4. YURDA YERLEŞMEK İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

6.4.1. Özel Gümüşyurt Yükseköğretim  Öğrenci Yurtları, Gümüşyurt San.Tic. Ltd. Şti. Yurt Müdürlüğü’nce belirlenmiş olan tarihler arasında www.gumusyurt.com.tr adresine ve şahsen Yurt başvurusunda bulunulur.

6.4.2. Yurt başvurusu kabul edilmiş olan Konaklayan yurda yerleşmek için gerekli olan belgeler aşağıdaki gibidir;

6.4.2.1. 4 adet son 6 aylık dönemde çekilmiş olan vesikalık fotoğrafı

6.4.2.2. Nüfus cüzdanı fotokopisini

6.4.2.3 . Vukuatlı nüfus sicili

6.4.2.4 Adli sicil kaydını,Adli Sicil Dosya Arşiv Kaydı

6.4.2.5. Öğrenci Belgesini

6.4.2.6. Sağlık durumunun toplu yaşama elverişli olduğunu gösteren sağlık raporunu

6.4.2.7. Kan gurubu testi

6.4.2.8. Özel sağlık sorunu var ise buna dair raporu

6.4.2.9.Son döneme ait elektrik,su,telefon veya doğalgaz fatura

6.4.2.10. Konaklayan yabancı uyruklu ise emniyet makamlarından alınacak Türkiye’de oturma izni verildiğine dair belgeyi, pasaportunun tasdikli fotokopisini ve İnterpol’den alacağı sabıka kaydının olmadığına dair belgeyi hazırlayarak Yurt kaydı sırasında Yurt Müdürlüğü yetkililerine teslim eder.

6.4.3. Konaklama hizmet bedeli Yurda giriş yapmadan önce Gümüşyurt San. Tic.Ltd.Şti

Garanti Bankası,

Trabzon Park Şubesi TL hesabı

Şube kodu:1249

IBAN : TR12 0006 2001 2490 0006 2998 42

Numaralı hesaba Konaklama ve Hizmet Bedeli olarak konaklayanın adı ile yatırılacaktır. Özel Gümüşyurt Yükseköğretim  Öğrenci Yurtları gerek gördüğünde banka ve banka hesap numaralarında değişiklik yapabilecektir.

6.4.4. Yurdun yerleşmesi planlanan Konaklayanlar, kabul edildiklerine dair gönderilmiş olan e-postanın veya sözleşmenin imzalanma ve gönderim tarihini takip eden ilk 3 iş günü içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmelidirler. Bu süre içinde mali işlemlerini tamamlamayan Konaklayanlar haklarından feragat etmiş sayılırlar ve Konaklayanların Yurt hakları yedek listedeki diğer Konaklayanlara Yurt Müdürlüğü tarafından devredilir.

6.4.5. Konaklayanlar Özel Gümüşyurt Yükseköğretim  Öğrenci Yurtları Gümüşyurt San. ve Ticaret Ltd. Şti ile bir yıl süreli yurt sözleşmesi imzalamak zorundadırlar.

6.4.6. Sözleşmenin, yönergenin, taahhütnamenin ve senetlerin imzalanmasından sonra Konaklayanın sistem üzerinden oda kabulü gerçekleşir.

6.4.7. Konaklayanın odası Yurt Müdürlüğü yetkililerince Oda Giriş Formunda yer alan demirbaş listesine göre sayılır. Oda Giriş Formu Yurt Müdürlüğü yetkilisi ve Konaklayan ile karşılıklı olarak imzalanır ve oda kartı Konaklayanın dosyasına konulur. Konaklayan Yurt odasına yerleştirilir.

6.4.8. Yurda yerleşme işlemleri sadece mesai saatleri içerisinde gerçekleşir.

6.5. YURTTAN AYRILIŞ

6.5.1. Konaklayan ile Özel Gümüşyurt Yükseköğretim  Öğrenci Yurtları, Gümüşyurt San.ve Tic.Ltd Şti  arasında imzalanan sözleşme ancak sözleşme bittiğinde veya sözleşme fesih şartlarından biri meydana geldiğinde sona erer.

6.5.2. Konaklayan sözleşmesini yenilemek istemiyorsa en geç o yılın Mayıs ayının 30’una kadar ayrılacağını bildiren dilekçeyi Yurt müdürlüğüne teslim eder.

6.5.3. Sözleşmesini yenilemeyecek öğrenciler Yurt çıkış yapacakları tarihi en az 10 gün önce idareye yazılı olarak bildirir ve odasını teslim etmek için randevu alır. Ayrılma ve oda boşaltma işlemleri en geç Haziran ayının 30’una kadar yapılır.

6.5.4. Konaklayan Yurttan ayrılırken, Yurt odası kontrol edilir, malzeme ve demirbaş eşyaya zarar verip vermediği ve Yurt borcu olup olmadığı belirlenir. Varsa zarar ve yurt borcu tahsil edilir. Borcu olmayan öğrenciye depozito ücreti geri verilir. Oda kartı teslim alınır ve Yurt çıkış belgesi verilir.

6.5.5. Hesabında borç bulunanların odası ve zimmetleri teslim alınsa dahi hesabı ile ilgili yasal işlemler devam eder.

6.5.6. Yurt çıkış işlemlerini belirtilen tarihler arasında ve ilgili hükümler uyarınca yapmayan veya sözleşmesini yenilemeyen Konaklayanların eşyaları, Yurt Müdürlüğü tarafından toplatılarak çöp merkezine ya da Yurt yönetimince hayır kurumlarına gönderilir. Yurt Müdürlüğü Konaklayanlar tarafından bırakılan eşyalardan sorumlu değildir.

6.5.7. Sözleşmesini yenilememiş, çıkış işlemlerini yapmamış veya çıkış işlemlerini yaptığı halde çıkış tarihini aşmış Konaklayanlardan her gün için misafirhane günlük ücreti tahsil edilir. 15 günü aşan durumlarda Yurttan eşyaları tahliye edilir.

6.5.8. Yurttan çıkış işlemleri mesai saatleri dâhilinde yapılır.

6.6. MALİ HUSUSLAR

6.6.1. Yıllık hizmet bedeli her yılın temmuz ayında açıklanır ve aynı yılın Eylül ayının 1. Günü yürürlüğe girer.

6.6.2. Misafirhane hizmeti verilmemektedir.

6.6.3. Ödemeler ve diğer mali hususlar sözleşmede belirtildiği gibidir.

6.7. YURT SÖZLEŞMESİ’NİN UZATILMASI VE ÜCRET ÖDEMELERİ

6.7.1. Yeni dönemde sözleşmesini yenilemek isteyen konaklayanlar belirlenen başvuru tarihlerinde Sözleşme Yenileme dilekçelerini iletirler. Disiplin cezası veya yasaklı hali bulunmayan öğrencilerin öğrenci yerleşim programı ile eski odalarına kayıtları alınır. Kayıtları yenilebilecek öğrencilerin durumları e-posta ve direkt olarak kendilerine bildirilir.

6.7.2. Yeni dönemde de konaklamaları kabul edilen öğrencilerin belirlenen tarihler arasında sözleşmelerini yenilemeleri ve gerekli işlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Verilen süre içerisinde işlemlerini tamamlamayan veya işlemlerinde eksik bulunan konaklayanlar haklarından feragat etmiş sayılırlar ve yerlerine yeni kayıt alınır.

6.7.3. Yeni dönem için belirlenen ve Eylül ayının 1’i itibariyle geçerli olmaya başlayan Yurt ücretinin de son ödeme tarihine kadar yatırılmasından sonra tüm işlemler tamamlanmış olur.

6.7.4. Yurt ücretinin ödenmesi Konaklayanın Yurtta kalabileceği anlamına gelmez. Konaklayan ödeme yaptığına dair belgeyi Yurt Müdürlüğü’ne göstererek odasını teslim alır.

6.7.5. Sözleşmesini verilen süreler içinde yenilemeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılır ve yatakları yeni başvurulara verilmek üzere sisteme alınır. Odalarında halen eşyaları var ise depoya indirilerek kayıtları silinir.

6.8. YURT ÜCRETİNİ VEYA TAKSİDİNİ GECİKMELİ YATIRANLAR VEYA YATIRMAYANLARA YAPILACAK İŞLEMLER

6.8.1. Yurt ücreti ödemesini gecikmeli olarak yapanlara yasal faiz oranı ile vade farkı tahakkuk ettirilerek Yurt Müdürlüğü vasıtası ile Konaklayanlara duyurulur.

6.8.2. Yurt ücretini son ödeme tarihine kadar ödemeyen Konaklayanın Yurt giriş turnikesi kullanıma otomatik olarak kapanır.

6.8.3. Yurt ücretini ödeme tarihini geçen 15 gün içinde ödemeyenlerin Yurtla ile ilişiği kesilir. Bu Konaklayanlar azami 3 gün içinde Yurdu boşaltmak zorundadırlar. Oda boşaltılmazsa, oda eşyaları Yurt Müdürlüğü’nce depoya alınır. Depoya alınan malzemelerden Yurt Müdürlüğü sorumlu değildir.

6.8.4. Konaklama ve hizmet bedeli taksitini ödemeyi geciktirdiği için bir dönem içinde 2 kez uyarı almış Konaklayanlar, sonraki öğretim yıllarında Yurda kabul edilmeyebilirler.

6.9. ORTAK KULLANIM ALANLARININ HASAR TAZMİNİ

6.9.1. Her bina, her kat, sakinlerinin ortak kullanım alanıdır. Bu alanların ve bahse konu alanda bulunan eşyaların bozulmadan ve kırılmadan, teslim alındığı gibi kullanımı Yurt sakini Konaklayanların sorumluluğundadır.

6.9.2. Ortak alanlardaki eşyaların yeri değiştirilemez, eşyalar odalarda kişisel kullanıma tahsis edilemez. Bu sebeple Yurt binalarında veya eklentilerinde değişiklik yapan ve hasara neden olan Konaklayan meydana gelen hasarı tazmin etmekle yükümlüdür.

6.9.3. Eğer birden fazla Konaklayan o hasara neden olmuşsa ortaya çıkan mali zarar Konaklayanlar arasında eşit olarak bölüştürülerek tahsil edilir.

6.9.4. Bir katın veya bir binanın yada dairenin ortak kullanım alanlarında meydana gelen hasarın kimler tarafından yapıldığı tespit edilememiş ise, zarar, hasarın ortaya çıktığı alana göre o katta, o binada yada dairede oturanların aralarında eşit olarak bölüştürülerek ödeme günündeki maliyeti üzerinden tahsil edilir veya Konaklayanların hesabına borç kaydedilir.

6.10. ODA GÜVENLİĞİ

6.10.1. Oda güvenliği konusunda sorumluluk tamamen Konaklayanlara aittir. Konaklayanlardan eşyalarını kilitli tutmaları, mesai saatleri içinde bakım veya temizlik için mesai saatleri dışında kontrol veya acil arıza tamiri için odalarına girilebileceğinden sadece uyuyor iken veya banyodayken oda kapılarını kilitli tutmaları istenir. Değerli eşyalar her zaman kendilerine verilen  kilitli dolaplarında muhafaza edilmelidir.

6.10.2. Kayıp ve hasardan Özel Gümüşyurt Yükseköğretim  Öğrenci Yurtları, Gümüşyurt San.ve Tic. Ltd.Şti sorumlu tutulamaz. Ancak idari ve adli işlemlerin yürütülmesinde Özel Gümüşyurt Yükseköğretim  Öğrenci Yurtları, Gümüşyurt San.ve Tic. Ltd.Şti tarafından Konaklayana yardımcı olunur.

6.10.3. Yurtta kalan Konaklayanların odası ve eşyaları güvenlik, temizlik, tadilat, onarım işleri ile Yurdun ilke ve kurallarına uyulup uyulmadığının belirlenmesi amacıyla ve gerekli görüldüğü her durumda konaklayana sorulmaksızın yahut odada olup olmadığına bakılmaksızın günün herhangi bir saatinde Yurt Müdürü ya da Yurt Sorumlularınca kontrol edilebilir. Konaklayan, yetkililerce ikaz edildiği anda kapısını açmakla sorumludur.

7. Özel Gümüşyurt Yükseköğretim  Öğrenci Yurtları KURALLARI VE DİSİPLİN

7.1.1.1.1. Özel Gümüşyurt Yükseköğretim  Öğrenci Yurtları işletmelerinde kalan tüm Konaklayanlar yönerge de belirtilen ve ilan panoları ile internet sitesinde duyurulan,ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİNDE belirtilen ve duyurulacak olan kurallara uymakla yükümlüdürler. Yönergenin maddelerinden herhangi birine karşı yapılan aykırılık veya Özel Gümüşyurt Yükseköğretim  Öğrenci Yurtları Gümüşyurt San. ve Tic. Ltd.Şti sistemlerine verilen herhangi bir hasar Kınama veya yurttan çıkarılma cezası ile değerlendirilebilir.

7.2. ZİYARETÇİLER VE ODADA MİSAFİR BARINDIRMA

7.2.1. Ziyaretçiler:

7.2.1.1. Yurdun ziyaret saatleri 08.00-18.00 saatleri arasındadır.

7.2.1.2. Misafirler ziyaret saatleri arasında Yurt Müdürlüğü’nce belirlenen dinlenme salonlarında bulunabilir.

7.2.1.3. Misafirlerin Yurt odalarına çıkması kesinlikle yasaktır ve Konaklayan odalarında ziyaretçi bulunamaz.

7.2.1.4. Kampus dışından gelen ziyaretçilerin en geç saat 18.00’te yurt'tan çıkış gerekmektedir. Ziyaretçilerin bu kurala uymasından ve verebilecekleri her türlü zarardan ziyaret edilen Konaklayan sorumludur.

7.2.1.5. Yakınlık derecesi ne olursa olsun bayan katlarında bay, bay katlarında bayan ziyaretçi bulunamaz.

7.2.1.6. Ziyaretçi kural ihlali yaptığı tespit edilen Konaklayan odası gün/gece boyunca Yurt Sorumlularınca kontrol edilmeye devam edilir.

7.2.2. Odada misafir barındırma:

7.2.2.1. Yurt Müdürlüğü‘nün izni olmadan odada Konaklayan barındırmak disiplin suçudur. Kesinlikle odalarda misafir barındırılamaz.

7.2.2.2. Yurtta misafirhane hizmeti verilmemektedir.

7.2.2.3. Kampüs içerisinde düzenlenecek şenlik, spor, kurs, staj ve seminer gibi etkinlikler süresince Yurtta kalmak isteyen konaklayanların talepleri karşılanamamaktadır..

7.2.2.4. Konaklayanın 1. dereceden yakınları sadece hastalık zamanı ve acil durumlarda, odadaki diğer Konaklayanların onayı Yurt Müdürlüğü’nün izni ile Konaklayanın odasında (1) gece süreyle ve ücreti ödeyerek kalabilirler.

7.3. YERLEŞİM DÜZENİ

7.3.1.1. Konaklayanlar Yurt Müdürlüğü tarafından yerleştirildikleri odalarda kalmak zorundadırlar.

7.3.1.2. Herhangi bir sebeple Yurt Müdürlüğü’nün bilgisi dışında başka bir odada kalamazlar.

7.3.1.3. Çeşitli sebeplerle oda değiştirmek isteyen Konaklayanlar her okul döneminin birinci ayının sonuna kadar Yurt sorumlusuna yazılı dilekçe vermek suretiyle oda değişikliği taleplerini Yurt Müdürlüğü’ne bildirirler. Yurt Müdürlüğü değişiklikleri Yurt Merkezi Komisyonu'nun görüşünü de aldıktan sonra sonuçlandırır.

7.3.1.4. Konaklayanlar dönem boyunca kendi isteği ve yönetimim gerekli gördüğü haller de dâhil en fazla 1 (bir) defa oda değiştirme hakkına sahiptir.

7.3.1.5. Özel Gümüşyurt Yükseköğretim  Öğrenci Yurtları, Gümüşyurt San. ve Tic. Ltd.Şti tarafından Konaklayana tahsis edilen odalar, hiçbir şekilde başkasına devredilemez, kullandırılamaz.

7.3.1.6. Yurt müdürlüğü gerekli gördüğü hallerde açıklama yapmaksızın konaklayanın odasını değiştirebilir.

7.4. ODA ANAHTARI

7.4.1. Oda anahtarının Yurtta kalan/kalmayan başka bir şahsa verilmesi kesinlikle yasaktır.

7.4.2. Konaklayanın oda anahtarını kaybetmesi halinde 10.00 TL hesabına borç kaydedilir ve yeni oda anahtarı verilir.

7.4.3. Oda anahtarını kaybetmiş ya da unutmuş olan Konaklayanların ‘kapı açma’ talepleri madde 7.4.4 veya 7.4.2. esaslarına göre karşılanır.

7.4.4. Oda anahtarı yanında olmayan odasında unutmuş olan Konaklayanlar Yurt Müdürlüğü ofisine gelerek ‘1 (bir) saat’ süreli yedek anahtar alırlar. Almış oldukları yedek anahtarı bir saat içinde getirmeyen Konaklayanların hesabına 10.00(on) TL borç kaydedilir.

7.4.5. Yurt Müdürlüğü tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra istisnai durumlar hariç olmak üzere Madde 7.4.4 veya 7.4.2’Te belirtilen nedenlerden dolayı oda anahtarı yanında olmayan Konaklayanların, Yurt

Müdürlüğü tarafından odalarına gidilerek oda kapıları açılabilir. Bir eğitim yılı içinde toplam beş kez kapısı açılan Konaklayanlarımızın beşinci seferden sonra hiçbir durumda Yurt Müdürlüğü tarafından kapıları açılmaz.

7.5. ELEKTRİKLİ CİHAZ KULLANIMI:

7.5.1. Konaklayanlar, yangın ve benzeri tehlikelere yol açılmaması için gaz ocağı, elektrik ocağı, ütü ve benzeri elektrik ve gazla çalışan araç ve gereçleri odalarında bulunduramaz ve kullanamazlar.

7.5.2. Odalarda yalnızca, bilgisayar,  tıraş makinası, elektrikli diş fırçası, saç kurutma makinesi kullanılabilir.

7.5.3. Odalarda kullanılması yasak olan elektrikli araç ve gereçler tespit edilirse, Yurt Müdürlüğü’nce odadan alınır ve dönem sonunda iade edilmek üzere depoya konur. Konaklayan tarafına ait olan elektrikli araç ve gereçleri ilgili dönemin sonunu takip eden ilk on beş (15) gün içinde depodan teslim almakta yükümlüdür. Depodan dönem sonunda teslim alınmayan elektrikli araç ve gereçler çöp olarak değerlendirilir. Yurt Müdürlüğü depoya kaldırılan ve ilgili dönem sonunda alınmamış elektrikli araç ve gereçlerden sorumlu değildir. Araç ve gereçlerin sahibinin ortaya çıkmaması durumunda odada kalan tüm Konaklayanlara savunma alınmaksızın uyarı cezası verilir.

7.5.4. Yurt kullanıcıları; Özel Gümüşyurt Yükseköğretim  Öğrenci Yurtları bilişim kaynaklarına zarar verici/kaynakların güvenliğini tehdit edici biçimde ve diğer kullanıcıların kaynak kullanım hakkını engelleyici faaliyetlerde bulunamazlar. Kullanıcılar, ağ hizmetlerinin verilmesini sağlayan donanıma (duvar prizleri, kablolar, vb.) hiç bir şekilde müdahale edemezler. Sistemi etkileyecek herhangi bir cihaz, modem vb kullanamazlar.

7.6. ÇAMAŞIR VE ÜTÜ:

7.61. Konaklayanlar çamaşır yıkama, çamaşır kurutma, ütü kullanma gibi işlemlerini Yurt binalarındaki çamaşır ve ütü için ayrılan bölümlerde yaparlar. Çamaşırhane ücretlidir.

7.6.2. Çamaşırhane 10:00-16:00 saatleri arasında çalışır. Çamaşırhaneyi kullanmak isteyen konaklayan kendisinin belirlediği çamaşır ve kurutma makinelerini kullanmak için fiş kestirerek fişi görevliye vererek kullanabilir. Konaklayan kişi çamaşır takibini kendi yapmak zorundadır. Makinenin işlemi bitmiş olmasına rağmen konaklayan çamaşırlarını almadığı tespit edilirse uyarı verilecektir.

7.6.3. Konaklayanlar çamaşırhaneyi kullanırken uygun malzeme kullanmakla sorumludur.

7.6.4. Ütüler fişleri çekili ütü masalarının ütü koymak için yapılmış haznelerine emniyetli biçimde konularak bırakılacaktır. Odalarda hiçbir şekilde ütü bulundurulamaz.

7.7. TV-DİNLENME SALONU:

7.7.1. TV-Dinlenme salonu 10:00-01:00 saatleri kullanıma açıktır.

7.8. TEMİZLİK:

7.8.1. Oda temizliğinin Yurt Müdürlüğü tarafından belirlenen programa göre görevlilerce haftada üç kez yapılabilecektir. Odalar belirtilen günlerde temizliğe uygun halde bulundurulmalıdır. Odada bulunan diğer dolap iç temizliğinden öğrenci sorumludur.

7.8.2. Temizlik görevlileri odalarda kurallara aykırı olan halleri bildirmek ve odada bulundurulması yasak malzemelere el koymakla yetkilidirler

7.8.3. Yurdun çıkışında oda düzenli ve temiz olmalıdır. Aksi takdirde Yurt Sorumlusu odayı teslim almayabilir..

7.8.4. Odalarını temiz tutmadığı tespit edilen Konaklayanlar, Yurt yönetimi tarafından uyarılır. Uyarıyı dikkate almayan Konaklayanlar Yurt Komisyonu kararı ile Yurttan çıkarılabilir. Yurt yönetimi, odaların sağlığa uygunluk şartlarına uygun olup olmadığını kontrol etmekten sorumludur.

7.8.5. Konaklayanlar odalarda bozulabilir ve kokabilir yiyecek bulundurmamakla; banyoları, tuvaletleri ve diğer ortak mahalleri temiz bırakmakla yükümlüdürler.

7.8.6. WC, duş, dinlenme odası vb. ortak kullanım alanlarında bırakılan eşyalar görevliler tarafından sağlığa uygunluk ve düzen açısından gerekli görüldüğü takdirde çöpe atılır.

7.8.7. Yurdun oda ve ortak kullanım alanlarında kedi, köpek, kuş vb. evcil hayvan beslenemez ve barındırılamaz.

7.8.8. Yurdun bina ve ortak alanlarında duvarlara çivi çakmak veya hasar verici fiillerde bulunmak, duvarların badana ve boyasını bozacak şekilde yapıştırıcı kullanmak, ayakkabıları cam kenarına koymak, gereksiz yere yazılar vs. kâğıt ve poster yapıştırarak görüntü kirliliğine sebebiyet vermek yasaktır.

7.8.9. Çöp kovaları kuru atıklar içindir. Çöp kovalarına sıvı atık atılamaz. İçinde sıvı olan çöpler ve içecek kutuları ancak içlerindeki sıvı boşaltıldıktan ve çöp kovasına akmaları önlenecek şekilde atılabilir.

7.8.10. Çöp kovalarının dışında herhangi bir yere çöp atılamaz veya bırakılamaz.

7.8.11. Klozetlere havlu kâğıt, tuvalet kâğıdı, hijyenik ped ve benzeri malzeme atılamaz. Bu ve benzeri malzemeler çöp kovalarına atılır. Bu sebepler ile tıkanan tesisatların açılması için yapılan işlemler konaklayanın depozitosundan kesilebilecektir.

7.8.12. Kapı önlerine çöp bırakılamaz. Ortak alanlarda çöp bırakılamaz.

7.9.13. Şahsi temizlik malzemeleri: Konaklayanlar Yurtta şahsi kullanımları için gereken temizlik malzemelerini (banyo sabunu, tuvalet kâğıdı, vb.) kendileri temin ederler.

7.10.14. Tatil dönemlerinde dolaplarının bakım ve onarımlarının yapılması nedeniyle konaklayanların dolaplarını boşaltarak temiz bir şekilde bırakmaları gerekmektedir. Aksi takdirde dolaplarında bulunan malzemeler çöp olarak değerlendirilip temizlik görevlileri tarafından çöpe atılacaktır.

7.11.15. Tatil dönemlerinde kilitli dolaplarda bozulacak, kokacak veya böceklenmeye sebep olacak yiyecekler bırakılmamalıdır. Bozulmayacak kuru yiyecekler ise muhafaza kaplarında saklanmalıdır. Tatil dönemlerinde bu nevi yiyecekler çöp olarak değerlendirilir ve atılır.

7.12.16. Tatile giden öğrenciler tüm eşyalarını kendilerine ait dolaplarda kilitli tutarak odalarını düzenli bırakmalıdırlar. Tatil dönemlerinde bakım ve temizlik nedeni ile odalara teknik ekip, temizlik ekibi veya taşeron tamirat ekibi gireceğinden kaybolan eşyalardan Yurt yönetimi sorumlu değildir.

7.10. DİĞER HUSUSLAR:

7.10.1.Yurt dâhili telefon görüşmeleri ücretsizdir. Yurt telefonları dış giden aramaya kapalı gelen aramaya açıktır. Dışarıdan gelen aramaların süresi 3dk ile sınırlıdır.

7.10.2. Özel Gümüşyurt Yükseköğretim  Öğrenci Yurtları  gelen posta ve kargoları teslim almaz, gönderimle ilgili herhangi bir işlem yapmaz.

7.10.3. Yurda gelen posta ve kargolar eğer öğrenci Yurtta değil ise danışma görevlisi tarafından teslim alınmaz. Posta ve kargoların takibi ve sorumluluğu öğrenciye aittir.

7.10.4. Posta ve kargo ödemeleri Özel Gümüşyurt Yükseköğretim  Öğrenci Yurtları personeli tarafından yapılmaz.

7.10.5. Konaklayanlar vermiş oldukları siparişleri (yemek, su, kargo vs.) danışmaya gelerek teslim alırlar.

7.10.6. Odada Eşya Bırakıp Gitmek: Yurttan ayrılırken odalarda isimli / isimsiz olarak bırakılan Konaklayana ait şahsi eşyalar, Yurt Müdürlüğü’nce çöp olarak değerlendirilecektir.

7.10.7. Yurt Merkezinden Geç Çıkış Yapmak: Konaklayanlar, Yurt Müdürlüğü’nce belirlenen Yurt çıkış tarihleri arasında Yurt odalarından çıkış yapmak zorundadırlar. İzinsiz olarak çıkış yapmayan veya Yurt Çıkış Prosedürünü tamamlamadan giden Konaklayanların eşyaları Yurt Müdürlüğü’nce boşaltılır. Konaklayan, eşyasında oluşabilecek herhangi bir zarar ve kayıptan Yurt Müdürlüğü’nü sorumlu tutamaz.

7.11. ACİL DURUMLAR VE GÜVENLİK

7.11.1. Acil Durumlar: Konaklayanlar hastalık ve benzeri acil durumlarla karşılaştıklarında derhal ilgili Yurt ve bina sorumlularına haber vereceklerdir. Konaklayanların sağlık konuları, Yurt Müdürlüğü’nce Sağlık Merkezi ile koordineli olarak takip edilir.

7.11.2. Yangın Güvenliği: Duman detektörleri, yangın söndürücüler, yangın alarmları ve diğer tüm yangın güvenliği malzemelerinin kurcalanması ve amacı dışında kullanılması kesinlikle yasaktır. İtfaiyenin gelmesiyle sonuçlanan yanlış alarmlar sonucunda, ilgili kişi ve kişiler para cezası öderler.

7.11.3. Güvenlik Kameraları: Güvenlik kameraları ve diğer tüm güvenlik malzemelerinin kurcalanması ve amacı dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

7.11.4. Kimlik kartı: Konaklayanlar herhangi bir nedenle kendilerinden kimlik bilgisi isteyen görevlilerine hem ad ve soyadlarını söylemek hem de kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar.

7.12. YASAKLAR

7.12.1. Gürültü: Konaklayanların çevrelerine rahatsızlık verecek şekilde gürültü yapmaları ve huzuru bozmaları yasaktır. Müzik seti, televizyon, bilgisayar gibi elektronik aletleri yüksek sesle kullanmaları yasaktır.

7.12.2. Sigara İçilmeyecek Alanlar: Tüm Yurt binalarında, Konaklayan odalarında, dinlenme odaları, koridor, mutfak, çamaşırhane,yangın merdiveni vb. ortak alanlarında sigara içmek kesinlikle yasaktır.

7.12.3. Boş veya Dolu Alkol Şişesi Bulundurmak/Kullanmak

7.12.4. Yurt bölgesinde, Yurt binaları ve ortak alanlarında alkollü içki içmek ve bulundurmak

7.12.5. Özel Gümüşyurt Yükseköğretim  Öğrenci Yurtları’ na alkollü şekilde giriş yapmak

7.12.6. Yurtta alkollü gelerek Yurt düzenini bozmak, kirletmek ve Sağlık Merkezi’ni bu sebeple meşgul etmek

7.12.7. Koleksiyon vs. sebepli dolu ve/veya boş şişe bulundurmak kesinlikle yasaktır.

7.12.8. Odalarda tespit edilen alkol şişeleri Yurt Müdürlüğü’nce odadan alınır ve imha edilir. Konaklayan herhangi bir hak iddia edemez. Odada bulunan tüm Konaklayanlara disiplin cezası verilir.

7.12.9. Ateşli ve Kesici Alet Bulundurmak: Ruhsatlı bile olsa ateşli ve kesici silah, havai fişek, patlayıcı madde veya öldürücü, yaralayıcı nitelikteki diğer tehlikeli silahlar Yurtta bulundurulamaz ve kullanılamaz.

7.13. DİSİPLİN

7.13.1. DİSİPLİN İŞLEMLERİ

7.13.1.1. Yurtta Konaklayanları, Özel Gümüşyurt Yükseköğretim  Öğrenci Yurtlarıları tarafından hazırlanan Özel Gümüşyurt Yükseköğretim  Öğrenci Yurtları Yönergesinde belirtilen Yurt kurallarına ve M.E. B Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Disiplin Yönetmeliğine uymak zorundadırlar.

7.13.1.2. Ayrıca Yüksek Öğrenim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ve varsa Yurt sınırları içerisinde bulunduğu Üniversitenin Yurt yönergeleri içinde yapılmasını suç saydığı tüm eylem ve davranışlar Özel Gümüşyurt Yükseköğretim  Öğrenci Yurtlarıişletmeleri için de geçerlidir.

7.13.1.3. Yurt panolarında ve web sayfasında ilan edilen tüm kurallar uyulması gereken hükümlülüklerdir.

7.13.1.4. Ceza Verme Yetkisi: Uyarı ve Kınama cezası Yurt Müdürlüğü’nce, Yurt kesin çıkarılma cezaları ise Yurt Disiplin Komisyonu’nca verilir.

7.13.1.5. Cezaya İtiraz: Konaklayan, disiplin cezasının kendisine bildirilmesini izleyen 7 gün içinde bir üst makama itiraz edebilir. İtiraz uygulamayı durdurmaz.

7.13.1.6. Bu davranışlardan T.C.K. kapsamına giren fiiller hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

7.13.1.7. Misafirhanede ikamet eden Konaklayanlarımız Yurt yönergesi ile birlikte Misafirhane Yönergesinden de sorumludur.

7.13.1.8. Yurtta ve misafirhanelerde ikamet eden tüm Konaklayanlarımız bu yönergenin WEB sitesinde yayınlanan en son güncel halinden sorumludurlar.

7.13.1.9. Konaklayanın almış olduğu her ceza Yurt dosyasına işlenir. Öğrencinin almış olduğu cezalar ailesine ve kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna ve öğrenci işleri dairesi başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

7.13.1.10. Aileye yapılan yazılı bildirimler aileyi durumdan haberdar etmek içindir. Ailenin cezaya itiraz hakkı olmadığı gibi cezanın uygulanması için tebliğin aileye ulaşması koşulu aranmaz.

7.13.2. DİSİPLİN CEZALARI

Yurt kurallarına uymayarak, Yurt düzen ve disiplinini bozucu davranışlarda bulunan Konaklayanlara verilecek cezalar şunlardır:

7.13.2.1. Yurt Sorumlusu Tarafından Yapılan Sözlü Uyarılar:

Yurt Sorumlusu gerekli gördüğü hallerde Konaklayana direkt sözlü olarak ifade ederek uyarıda bulunabilirler. Sesli müzik dinleme, konuşma, koridorlarda ses çıkartma, ayakkabıları kapıya bırakarak dağınık görüntü oluşturma vb.

7.13.2.1.1. Üç adet sözlü uyarı alan Konaklayana bir adet yazılı uyarı cezası verilir.

7.13.2.2. Yurt Müdürü Tarafından Yapılan Sözlü Uyarılar:

Yurt Müdürü tarafından Konaklayanın ifadesine göre verilen uyarılardır. Oda arkadaşının, odada bulundurulması ve kullanılması yasak olan elektrikli cihaz, alkollü içki vs. bulundurmasına ve kullanmasına müsaade etmek ve Yurt Müdürlüğü’nü bilgilendirmemek gibi sebeplerle Konaklayanlara verilen uyarılardır.

7.13.2.2.1. İki kez Yurt Müdürü tarafından uyarılan Konaklayana bir adet yazılı uyarı cezası verilir.

7.13.2.3. Yurt Uyarı Cezası:

Konaklayana davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. Uyarı Cezası aşağıdaki hallerde verilir:

7.13.2.3.1. Özel Gümüşyurt Yükseköğretim  Öğrenci Yurtları’na hafta içi 23:30,hafta sonu (Cumartesi-Pazar) 23:30‘dan sonra giriş yapmak yasaktır. Yurt yönetimi saatler konusunda değişiklik yapabilir. Bu değişiklik yurttaki ilan panolarına asılacaktır. Konaklayanların aileleri tarafından imzalanmış olan izin belgesi dışarda kalabileceklerine dairdir, Yurda geç girişi kapsamaz. Bu fiilin sıklığına göre Konaklayanın davranışlarında kusurlu olduğu ailesine yazı ile bildirilir, ayrıca Konaklayanın Yurt ile ilişiği kesilebilir.

7.13.2.3.2. Yurda geç giriş yapmak zorunda olanlar ve Yurda gece kalmayacak olanlar yazılı olarak Yurt yönetimine bildirimde bulunacaklardır.

7.13.2.3.3. Konaklayanlar giriş ve çıkışlarından kendisi sorumludur. Yurt Yönetimi gelmeyen ya da geç gelen konaklayandan sorumlu değildir.

7.13.2.3.4. Kız öğrenci oda ve katları ile erkek öğrenci oda ve katları arası geçişler kesinlikle yasaktır.

7.13.2.3.5. Çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak (Yüksek sesle müzik dinlemek ve yüksek sesle şarkı söylemek dâhil).

7.13.2.3.6. Odada Yurt Müdürlüğü’nden izin alınmaksızın fazladan yatak, şişme yatak vs bulundurmak. Yurt müdürlüğünce onaylanmadan odasına, katına misafir almak.

7.13.2.3.7. Yurt odalarında bulunan ve konaklayana zimmetlenmiş olan demirbaşların yerlerini değiştirmek.

7.13.2.3.8. Şahsi eşyalarını Yurt yönetimince konulan düzene uygun bulundurmamak.

7.13.2.3.9. Ortak alan demirbaş eşyalarına zarar vermek.

7.13.2.3.10. Ortak alan demirbaşlarını odalara veya başka alanlara taşımak.

7.13.2.3.11. Dinlenme odası, mutfak, çamaşırhane, duş ve wc gibi ortak alanları temiz tutmamak ve demirbaş malzemeleri uygun kullanmamak.

7.13.2.3.12. Yurt yönetiminin ve görevlilerinin yazılı, sözlü uyarılarına uymamak ve tebliğ yazılarını almamak.

7.13.2.3.13. Yurt Müdürlüğü’nün astığı ya da asılmasına izin verdiği duyuruları koparmak, yırtmak, değiştirmek, üzerine yazı yazmak veya resim yapmak.

7.13.2.3.14. İçilmesi yasak olan alanlarda sigara içmek,(Odalarında sigara izmariti bulunan kişiler için de aynı prosedür uygulanır.) odaların camlarında sigara içmek, sigara izmaritlerini camdan atmak.

7.13.2.3.15. Yurtta ticari amaçlı satış yapmak.

7.13.2.3.16. Yurda bölgesinde yaya yolu olarak kullanılan yollara ve Yurt binalarının önüne araç park etmek.

7.13.2.3.17. Yurt penceresinden çevreye veya kişilere herhangi bir cisim atmak.

7.13.2.3.18. Odalarda ve genel kullanım alanlarında yemek pişirmek (tost, yemek, çorba vb.).

7.13.2.3.19. Oda elektriğini anahtardan başka bir şeyle çalıştırmak, elektrik sistemini aktif halde bırakarak odayı terk etmek

7.13.2.3.20. Yatağını düzeltmemek

7.13.2.3.21. Odasını ve eşyalarını dağınık bulundurmak

7.13.2.3.22. Su elektrik ve havagazı gibi maddelerin tüketiminde savurganlığa sebep olmak

7.13.2.3.23. Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak

7.13.2.3.24. Yukarıda sayılan fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanabilir

7.13.2.3.25. İki adet uyarı cezası alan Konaklayanın cezası kınama cezasına çevrilir.

7.13.2.4. Yurtta Kınama Cezası:

Konaklayana davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. Kınama Cezası aşağıdaki hallerde verilir:

7.13.2.4.1. Yurt bölgesinde ve odalarda yönetimden izin almadan toplantı düzenlemek.

7.13.2.4.2. Yurt bölgesinde kumar aletleriyle her çeşit oyun oynamak ve oynatmak.

7.13.2.4.3. Ziyaretçi kuralına uymamak; Yurt Müdürlüğü’nce belirlenen odadan başka bir odada kalmak.

7.13.2.4.4. Yurt yönetimince ilan panolarında duyurulan kurallara uymamak

7.13.2.4.5. Ortak alanlar için Yurt yönetimince belirlenen zaman tablosuna uymamak

7.13.2.4.6. Yurt kullanılmasına izin verilmeyen elektrikli veya gazlı araç ve gereçleri kullanmak veya bulundurmak.

7.13.2.4.7. Yurt yöneticilerinin/görevlilerinin ve GÜMÜŞYURT personelinin çalışmalarını engellemek/gereksiz yere meşgul etmek ve itaatsizlikte ısrarlı olmak.

7.13.2.4.8. Disiplin yönünden izleme ve soruşturma ile ilgili işleri karıştırmak ya da güçleştirmek

7.13.2.4.9. Yurt yönetimince yapılan denetimlerde baza dolap sandık ve bavul gibi özel eşyalarını açık bulundurmamak açmayı reddetmek

7.13.2.4.10. Yurtta bulunması gerekli zamanlarda izinsiz olarak Yurttan ayrılmak.

7.13.2.4.11. Yurt bina ve eşyalarına bilerek zarar vermek.

7.13.2.4.12. Yurt araç gereçlerini ve hizmetlilerini özel işlerde kullanmak

7.13.2.4.13. Yurt ortak alanları ve odalarında evcil hayvan beslemek veya barındırmak.

7.13.2.4.14. Yurtta arkadaşlarını veya başkalarını rahatsız etmek ve küçük düşürücü davranışlarda bulunmak veya hakaret etmek.

7.13.2.4.15. Başkasına ait eşyaları izinsiz kullanmak veya zarar vermek.

7.13.2.4.16. Farklı sebeplerden alınmış dahi olsa iki/ikiden fazla uyarı cezası almak.

7.13.2.4.17. İki Kınama Cezası alan Konaklayanın Yurt başvurusu, Yurt yerleştirmelerinde, yedek listeden değerlendirilir.

7.13.2.5. Yurtta Kesin Çıkarılma:

Konaklayanın Yurt ile ilişiğinin kesilmesidir. Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Konaklayan Yurttan çıkmak zorundadır. Yurt güvenliğini tehdit edici durumlarda Konaklayanın Yurttan çıkarılması 24 saat içinde yapılır. Yurttan çıkarılma cezası aşağıdaki hallerde verilir:

7.13.2.5.1. Yurda girmek için verdiği bilgilerde gerçeğe aykırı ve/veya yanlış beyanda bulunduğunun tespit edilmesi.

7.13.2.5.2. Yasalarca yasaklanmış kesici, delici ve patlayıcı araçlar (havai fişek, maytap vs.) bulundurmak veya kullanmak.

7.13.2.5.3. Yurt bölgesinde ve odalarda uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak. Yurt Yönetimi gerekli gördüğü hallerde bireysel veya topluca saç örneği ile yapılmak koşuluyla uyuşturucu testi isteyebilir. İstenilen test 15 gün içerisinde yaptırılarak sonucu Yurt Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir.

7.13.2.5.4. Hırsızlık yapmak.

7.13.2.5.5. Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı suç işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü durumları

7.13.2.5.6. Yurt yönetimine ve/veya personeline kaba davranışta, söylemlerde ve saldırıda bulunmak.

7.13.2.5.7. Yurda alkollü olarak giriş yapmak,alkol almak. Yurt düzenini bozmak, gürültü yapmak ve etrafa zarar verici davranışlarda bulunmak

7.13.2.5.8. Yurt sakinlerine tehdit ve hakaret içeren davranışta bulunmak, saldırmak ve yaralamak.

7.13.2.5.9. Yasaklanmış yayınları Yurda sokmak

7.13.2.5.10. Yurt içinde kumar oynamak oynatmak

7.13.2.5.11. Beyanda bulunmadan yahut izini bittiği halde yenilemeden 5 gün üst üste Yurda gelmemek

7.13.2.5.12. Yurt Müdürlüğü’nden habersiz oda değiştirmek.

7.13.2.5.13. Yurt Müdürlüğü’nden habersiz oda anahtarını/kartını başkasına vermek, odasını başkasıyla paylaşmak, oda sakinleri dışında odada birini bulundurmak ya da barındırmak.

7.13.2.5.14. Yurtta kayıtlı olmayan bir şahsın Yurda girişini sağlamak, sağlamaya teşebbüs etmek

7.13.2.5.15. Yurt yönetiminin veya soruşturmacıların çağrılarına uymamak ya da çağrı yazılarını almaktan kaçınmak ya da geçersiz kılmak

7.13.2.5.16. Başkasına ait kimlik kullanmak veya ibraz etmek. Kimliğini başkasına kullandırmak.

7.13.2.5.17. İkiden fazla Kınama Cezası almış olmak.

7.13.2.5.18. Yurt eşyasını yurttan çıkarmak

7.13.2.5.19. Güvenliği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak veya bu tür davranışlara yardımcı olmak (Yurttan odalarında bulunan detektörleri kapatmak, gereksiz yere alarmın çalmasına sebebiyet vermek vb.).

7.13.2.5.20. Yangın söndürme cihazları ile oynamak ve bunları yangın söndürme amacı dışında kullanmak.

7.13.2.5.21. Yurt yönetimine uygulamalara ve yönetmeliklere karşı; tek başına veya toplu olarak imza toplamak veya imzalamak başkalarını buna katılmaya kışkırtmak veya zorlamak

7.13.2.5.22. Devlet yönetimine veya yöneticilerin herhangi birisine karşı veya yönetimin bir kararını protesto amacı ile her çeşit gösteri düzenlemek, kışkırtmak, bu gösteriye katılmak yurt içinde toplantı ya da tören düzenlemek söylev vermek

7.13.2.5.23. Milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyecek ya da bozucu amaçlarla Yurda yabancı bayrak asmak, sembol kullanmak, marşlar söylemek, ideolojik resim taşımak ya da benzer davranışlarda bulunmak

7.13.2.5.24. Yurt binası içerisinde yahut dışarısında devletin güvenlik kuvvetlerine hangi nedenle olursa olsun karşı gelmek, hakaret etmek

7.13.2.5.25. Her ne şekilde olursa olsun yasa dışı örgütlere yarar sağlayıcı faaliyette bulunmak, faaliyetlerine katılmak ya da faaliyetlerde bulunanlara yardımcı olmak

7.13.2.5.26. Bu yönergece kesinlikle yasak olduğu açıkça bildirilen kurallara uymamak

8. Özel Gümüşyurt Yükseköğretim  Öğrenci Yurtları GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİ VE İZİNLER

Konaklayanın yurda giriş ve çıkışları ile bulundukları ortamın korunmasında Yurt Yönetmeliği çerçevesinde uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.

8.1. Yurdun açılış ve kapanış tarihleri akademik takvime uygun olarak belirlenir.

8.2.Yurt giriş-çıkış saatleri Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

8.2.1. Yurda hafta içi son giriş saati 23.30, hafta sonu (Cumartesi-Pazar) son giriş saati 23.30 ‘ dür.

8.2.2. Yurtlara giriş ve çıkış saatleri Yönetim Kurulu tarafından saptanır ve Yurt Müdürlüğünce duyurulur. Giriş çıkışlar yüz tarama,parmak izi aracılığı ile turnikelerden veya kontrol çizelgeleri imzalayarak yapılır.

8.2.3. Konaklayan şahsi başvuruları üzerine istedikleri zaman yurdun dışında geçirmek için izin alabilirler.

8.2.4. Konaklayan belirtilen şekilde veya istediği adreste bir öğretim yılı boyunca 60 güne kadar izin kullanabilir.

8.2.5. Yurt idaresinin, öğrencinin mazeretini uygun görmesi halinde öğrencinin dilekçesiyle iznini uzatabilir.

8.2.6. Konaklayan ve velisi yurt idaresine haber vererek izin akabinde dilekçe ile mazeret belirterek izin uzatabilir.

8.2.7. Sağlık nedeniyle raporlu öğrenciler, 20 günden fazla rapor aldıkları takdir de raporu Yönetim Kurulu’na sunulur.

8.2.8. Sosyal etkinliklerde görev almak isteyen öğrencilerin verecekleri dilekçeler değerlendirilerek idare tarafından giriş saatlerinin uzatılmasına karar verilebilir.

8.3. Konaklayan, idari işlemlerini sabah 09.00–12.00 ile 13.00–17.30 arasında yaptırmak zorundadırlar. Zaruri durumlarda mazeretlerini nöbetçi memura ileterek; alınacak karar doğrultusunda hareket ederler.

9. KAYITLAR:

9.1.1. Kayıt başvuruları her sene Ağustos ayının 15’inden itibaren açılır.

9.1.2. Bağlı olunan üniversitenin Yurt kabul şartlarına uygunluk teşkil eden başvurulardan Yurt yönetimince onaylanan liste doğrultusunda kabul yapılır. Verilen süre içerisinde ödemelerini ve belgelerini tamamlamayanların başvuruları geçersiz kabul edilir ve yerlerine yedek listeden kayıt kabulü gerçekleştirilir.

9.1.3. Başvurular için gerekli belge ve işlemler her sene Ağustos ayının başında www.gumusyurt.com.tr adresinde ilan edilir.

9.1.4. Kabul gören başvurular Yurt sözleşmesini imzalayarak Yurt sorumluları ile oda giriş formunu imza ederek oda girişlerini yapabilirler

9.1.5. Verilen süre içinde istenen belge ve evraklar ile ödemelerini tamamlamayan kayıtların sözleşmeleri tek taraflı olarak Özel Gümüşyurt Yükseköğretim  Öğrenci Yurtları tarafından feshedilerek sözleşmenin gerektirdiği yasal işlemler uygulanır

10. GÖZDEN GEÇİRME

10.1.1. Bu yönergeyi gözden geçirme ve güncelleştirme sorumluluğu Genel Müdür, Yurt Müdürü ve Yurt Sorumlusuna aittir. Gözden geçirme her yıl Nisan ayında yapılır.

seta